Valvontaorganisaatiot

eGate Smart Building Innovation palvelun avulla myös suunnittelu- ja valvontaorganisaatiot saavat käyttöönsä rakentamisen laatua kehittävän ja valvontaan liittyviä prosesseja tehostavan ja monipuolistavan työkalun.

Rakennusprojektin aikainen reaaliaikainen olosuhdevalvonta on katsottu olevan niin olennainen osa hankkeen laadun varmistamista, että monet suunnittelu- ja valvontaorganisaatiot ovat ottaneet sen keskeiseksi osaksi omaa prosessiaan.