Koulut, päiväkodit, julkiset rakennukset

eGate Smart Building Innovation mahdollistaa rakennuksen käyttäjien olosuhteiden reaaliaikaisen, luotettavan ja langattoman valvonnan esimerkiksi: Lämpötilan, suhteellisen kosteuden, hiilidioksiditasojen, VOC-pitoisuuden ja ilmassa olevien partikkelien osalta.

Reaaliaikainen olosuhdeinformaatio voidaan tuoda esimerkiksi koulun, päiväkodin tai toimisto- tai asuinrakennuksen sähköiselle infonäyttötaululle indikoimaan sitä että rakennuksen olosuhteet ovat kunnossa ja että kohteessa huolehditaan ihmisten olosuhteiden laadukkuudesta ja varmistamisesta kaikissa tilanteissa. Jatkossa rakennusten innovatiiviset omistajat, vuokranantajat ja valvontapalveluita tarjoavat operaattorit tarjoavat nykyistä laajemmin asumisen laadun ja olosuhteiden varmistamiseen liittyviä palveluita käyttäjilleen.