Kiinteistöosakeyhtiöt

eGate mahdollistaa kiinteistöosakeyhtiöille luotettavan ja kustannustehokkaan olosuhdevalvonnan

  • Asuntokohtainen/tilakohtainen olosuhteiden etävalvonta
  • Intuitiivinen, helppokäyttöinen, reaaliaikainen, 24/7 pilvipalvelu
  • Lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidin, VOC-pitoisuuksien, partikkelien ja mm. paine-erojen mittaaminen
  • Tuloksena energiatehokkuuden parantuminen ja hiilijalanjäljen pienentyminen
  • Tavoitteena mm. asumisterveysasetuksen mukaisten olosuhteiden varmistaminen
  • Mahdollistaa myös linjasaneerauksen aikana pölymäärien valvonnan ja raportoinnin huoneistokohtaisesti
  • 100 %:n kotimainen