• Data-analytiikka

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION

  Datan analysointi mahdollistaa uusien laatua kehittävien ja varmistavien palveluiden kehittämisen ja tarjoamisen

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION
 • Olosuhdevalvonta

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION

  Rakennuksen elinkaaren mittaisella olosuhteinen mittaamisella mahdollistetaan rakentamisen parempi laatu ja varmistetaan rakennusten käyttäjien asianmukaiset olosuhteet

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION
 • IoT & SaaS

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION

  Luotettava – langaton – 24/7 - läpinäkyvä olosuhteiden mittaus rakenteesta ja ilmasta

  eGATE SMART BUILDING INNOVATION

eGate technology is protected with
U.S. Patent.No. 11,982,666

eGate Smart Building Innovation -palvelu

Palvelu

eGate Smart Building Innovation on IoT / SaaS -palvelu, joka mahdollistaa olosuhteiden langattoman, läpinäkyvän ja reaaliaikaisen mittaamisen rakenteista ja ilmasta rakennuksen koko elinkaaren aikana. Mittaustuloksista voidaan muodostaa monipuolisia raportteja ja kerättyä dataa voidaan hyödyntää prosessien ja laadun kehittämiseksi.

Olosuhteiden mittaaminen ilmasta

eGate mahdollistaa koulun, päiväkodin, toimistorakennuksen tai muun rakenteilla tai käytössä olevan rakennuksen olosuhteiden mittaamisen ja valvonnan rakenteiden lisäksi myös ilmasta. Ilmasta voidaan mitata lämpötilan ja suhteellisen kosteuden lisäksi VOC- ja hiilidioksidi-pitoisuudet sekä terveydelle vaaralliset partikkelit ja huonepölyt. Varmistamme tilojen käyttäjien laadukkaat ja asetusten mukaiset olosuhteet.

Olosuhteiden valvonta rakennustyömaalla

eGate mahdollistaa työmaalla reaaliaikaiset ja langattomat lattian betonivalun pinnoituskelpoisuutta indikoivat RHT-mittaukset, langattoman paine-eron valvonnan, VOC-, CO2- ja partikkelimittaukset sekä esimerkiksi lattian eristetilasta tai muualta rakenteista tehtävät RHT-mittaukset. Langattomasti, läpinäkyvästi, 24/7 ja rakennuttajan vaatimuksien mukaisesti.

Päätelaiteriippumaton

SaaS-palvelu on käytettävissä päätelaiteriippumattomasti ja reaaliaikaisesti web-selaimella. Mittausdatasta voidaan hakea tietoja olosuhteiden kehittymisestä ja monipuoliset raportit voidaan muodostaa halutuista mittauspisteistä ja miltä tahansa ajanjaksolta.

eGate Smart Building Innovation

eGATE MAHDOLLISTAA RAKENNUKSEN, RAKENTEIDEN JA TILOJEN OLOSUHTEIDEN MITTAAMISEN JA VALVONNAN SEKÄ RAKENTAMISEN ETTÄ KÄYTÖN AIKANA.

Rakentamisen aikana mittaustulokset antavat pohjaa päätöksille, joilla ohjataan terveelliseen rakennukseen. Rakennuksen käytön aikana mittaustulokset luovat edellytykset sille, että rakennuksen omistajalla ja tilojen käyttäjillä on reaaliaikaiset tiedot, joiden pohjalta rakennuksen käyttöä ja huoltoa voidaan ohjata siten, että talouden, miellyttävyyden ja terveellisyyden tavoitteet voidaan saavuttaa.

eGate Smart Building Innovation

Uutiset

01.

Tarvelähtöisyys

Asiakkaan tarpeen ja tilanteen kartoittaminen sekä räätälöidyn ratkaisun tarjoaminen rakennustyömaalle tai kouluun, päiväkotiin, toimistoon tai muuhun käytössä olevaan rakennukseen.

02.

Käyttöönotto

Mittalaitteiden toimittaminen ja asentaminen kohteeseen: Saas -palvelun käyttöönotto sekä tarvittaessa järjestelmän käyttökoulutus asiakkaan organisaatiolle.

03.

SaaS

Reaaliaikaisen, 24-7, luotettavan ja läpinäkyvän mittausdatan hyödyntäminen monipuolisten raportointiominaisuuksien ja reaaliaikaisen olosuhdeinformaation avulla. Tarvittaessa mittaustulosten toimittaminen myös asiakkaan sidosryhmille.

04.

Data & analytiikka

Datan analysointiin perustuvien palveluiden kehittäminen rakennuksen käyttäjien olosuhteiden varmistamiseksi, rakennuksen energiatehokkuuden optimoimiseksi ja rakennushankkeen läpimenoaikojen lyhentämiseksi.

Yhteistyökumppanimme

Procore