Tutkimuksella saatiin varmistettua, että eGate-mittaustapa on käyttökelpoinen menetelmä reaaliaikaiseen pölynmittaukseen ja pölynhallinnan toimivuuden seurantaan työmailla. Toisin kuin perinteisillä syklonikeräimillä, joiden tulokset vaativat päiviä kestävän laboratorianalyysin, jatkossa voidaan siis eGate:in avulla seurata reaaliaikaisesti työmaan olosuhteita ja siten parantaa työturvallisuutta.

Muut artikkelit