eGate-olosuhdevalvontapalveluun on tulossa uusi toiminto, joka parantaa betonin kuivumisen ennustetta. Ennuste tehostaa työmaiden aikataulutusta, kun kuivumisolosuhteet voidaan optimoida ja pinnoitustyöt saadaan alkuun suunnitellusti.

eGate-olosuhdevalvontapalvelun toinen kehitysversio julkaistiin vuoden lopulla, ja kehitystyö jatkuu aktiivisena koko ajan.

– Suomessa osataan rakentaa, ja rakentajat myös haluavat kehittää toimialaa, prosesseja sekä laatua systemaattisesti. Tämän kehitystyön rinnalla meillä on vahvaa ohjelmisto-osaamista. Kun nämä kaksi osaamisaluetta yhdistetään, on mahdollista luoda innovatiivisia työkaluja rakentamisen helpottamiseksi. Kun rakennusala pystyy erittelemään ohjelmistokehittäjälle esimerkiksi olosuhdehallintaan liittyvät erityistoiveet, voidaan ohjelmistot kohdentaa oikeisiin mittaustarpeisiin, kertoo eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi.

Räätälöityjä toimintoja

eGate-olosuhdevalvontapalvelun mittausjärjestelmän uusi, odotettu ominaisuus on betoninkuivumista ennustava laskentamalli. Uusi toiminto on luonteva jatke, koska eGate-palvelussa ovat jo mukana lämpötila- ja kosteustietojen mittaus, joita tarvitaan betonin kuivumisen ennustamisessa. Ennustus onkin jatkossa kiinteä osa mittauspalvelua, joten käyttäjien ei tarvitse tehdä lisälaiteinvestointeja. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen eGate-palvelussa on useita erilaisia mittalaitemalleja.

– eGate-asiakkaamme ovat toivoneet ohjelmistoon entistäkin räätälöidympiä ominaisuuksia. Ennuste on ollut yksi näistä toiveista, koska sen avulla työmaalla voidaan vaikuttaa betonin kuivumisaikaan ja tehostaa näin prosesseja sekä läpimenoaikoja. Tavoitteena on optimoida kuivumisolosuhteet, jotta pinnoitustöihin voidaan ryhtyä suunnitellusti ilman yllätyksiä ja viivästymisiä. Ennuste auttaa osaltaan rakentajaa luovuttamaan kohteen tilaajalle sovitussa aikataulussa, sanoo Haukijärvi.

eGate-olosuhdemittauspalvelun ennakointiominaisuus on tarkoitus saada järjestelmään mukaan huhtikuussa. Laskentamalli on jatkossa kiinteä osa eGate-palvelua, jolloin kuivumisennustekuvaajaa voi tarkkailla samalla, kun seuraa olosuhderaporttien lukemia.

Haukijärvi toteaa, että kuivumisennusteen luotettavuus perustuu 150 miljoonaan riviin työmailla mitattua olosuhdedataa. Laskentakaavaa myös kehitetään koko ajan kerätyn tiedon perusteella.

– Vaikka ohjelma päivittää ennustetta jatkuvasti, ei se kuitenkaan voi ennustaa nopeasti muuttuvia ulkoisia olosuhteita. Esimerkiksi jos betonivalu yhtäkkiä kastuu sateessa, laskentamalli huomaa muutoksen, kun kosteus alkaa nousta ja muuttaa ennustetta tämän mukaan, selventää Haukijärvi.

Uusinta teknologiaa

Cramon olosuhdehallinnan asiantuntija Mika Aalto toteaa, että ennustavaa laskentamallia on odotettu, ja se on todella tärkeä toiminto. Pinnoituskelpoisuuden oikea-aikaisuus on yksi tärkeimmistä työmaalla seurattavista asioista.

– Ennustaminen on tähän saakka perustunut excel-pohjaiseen laskentamalliin, mutta nyt saamme siihen ihan uudenlaisen teknologian, joka hyödyntää reaaliaikaista olosuhdedataa. Tämä on hyvä lisäosa eGate-järjestelmään, koska se antaa uuden ulottuvuuden mittaamiseen. Näin saamme kerättyä myös enemmän dataa, joka puolestaan monipuolistaa suunnittelua. Kohteet ovat usein hyvinkin samanlaisia esimerkiksi neliömääriltään ja olosuhteiltaan, joten niiden tuloksia voidaan verrata, Aalto kertoo.

Cramo on ollut mukana kehittämässä betonin kuivumista ennustavaa ohjelmistoa käyttäjänäkökulmasta. Aalto toteaa, että Cramolla halutaan valita monipuolisesta mittausjärjestelmästä osuvimmat toiminnot ja palvelut.

Betonin manuaalimittaus osaksi eGate-järjestelmää

Betonin kuivumisen lupamääräysten mittaus tapahtuu edelleen standardinmukaisella manuaalisella porareikämittauksella. Nyt on kuitenkin mahdollista liittää manuaalimittausten tulokset eGate-palvelun järjestelmään. Tämä lisää Aallon mukaan mittaustulosten analysointia ja raportointia. Koska eGate-järjestelmän data on luettavissa reaaliaikaisesti, helpottaa myös se raportointia. Lukemat voidaan kirjata raporttiin jo työmaalla.

Betonilattian pinnoituksen oikea-aikaisuus lisää rakentamisen luotettavuutta ja laatua, koska lattiamateriaalit ja liimat kestävät huonosti kosteutta. Jos pinnoitus tehdään liian aikaisin, voi kosteus aiheuttaa ongelmia materiaalien kestävyyteen. Rakenteisiin jäänyt kosteus voi synnyttää myös sisäilmaongelmia.

Helppo asentaa ja seurata

eGate-olosuhdehallintapalvelun avulla voi mitata kosteuden (RH), lisäksi esimerkiksi lämpötilaa (T) niin kuivuvasta betonista kuin ympäröivästä ilmastakin. Muita keskeisiä mittauskohteita ovat ilmassa leijuvan pölyn pienhiukkasmäärät (PM1, PM2,5 ja PM 10), hiilidioksidi (CO2), VOC-kaasut ja eri tilojen väliset paine-erot. Näiden parametrien mittaukseen on tarjolla omat mittauslaitteensa.

eGate 2.0 on Aallon mukaan ulkoasultaan perusversiota selkeämpi ja sen avulla raportointi on entistäkin nopeampaa. Seurantaa helpottaa esimerkiksi se, että eri kohteet löytyvät järjestelmästä helposti. Halutessaan tilaaja voi seurata mittaustuloksia joko yhdestä kohteesta, alueellisesti tai vaikka koko Suomesta. Erityiskiitoksen Aalto antaa siitä, että suunnittelijat voivat jo työmaan pohjakuvaan merkitä tarkkailtavat pisteet valmiiksi. Mittauspaikkoja voi myös muuttaa töiden edetessä.

eGate-olosuhdemittaus on IoT-pohjainen SaaS-palvelu. Tuloksia voidaan seurata etänä reaaliajassa 24/7. Järjestelmään voi liittää myös hälytyksen, joka kertoo, kun haluttu kosteustaso tai ennustetaso on saavutettu. Järjestelmän mittalaitteet on helppo asentaa työmaalle, ja ne toimivat vaativissakin olosuhteissa luotettavasti. Kerätty data on mahdollista liittää osaksi käyttäjän omia seuranta- ja analysointijärjestelmiä.

Muut artikkelit