eGate-Congrid integraatio

eGate-Congrid integraatio

Share:

eGate-mittaus linkittyy Congrid-järjestelmään – Hallitse työmaata tiedolla arvailun sijaan

Digitaalisuus ja reaaliaikaisuus ovat rakennustyömaan tiedonsiirron avainsanoja. eGate-olosuhdehallintapalvelu on nyt linkitettävissä Congrid-järjestelmään, jolloin tiedonkulku paranee, ja työmaata voidaan johtaa tiedolla arvailun sijaan. Suomessa aloitettu palveluyhteistyö on laajenemassa Ruotsiin, jossa markkinan päänavaus on tehty jo Cramon asiakkaissa.

eGate-olosuhdehallintapalvelun toinen kehitysvaihe mahdollistaa mittausjärjestelmän linkittämisen Congrid-ohjelmistoon. Olosuhdehallinta, kuten kosteuden ja pölyn mittaus, ovat keskeisessä roolissa rakentamisen laadun varmistamisessa ja työturvallisuuden toteutumisessa. Congrid-ohjelmisto on kehitetty digitaaliseksi työkaluksi rakennushankkeiden laadun ja turvallisuuden valvontaan ja hallintaan. Myös eGate-mittauksen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua ja työturvallisuutta.

–  eGate-mittausjärjestelmä sopii mainiosti Congrid-ohjelmistoon, koska sen avulla voi lisätä valvonnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä rakennusvaiheiden seurannassa ja raportoinnissa. Jatkossa Congrid-käyttäjät löytävät olosuhdemittaukseen liittyvät tiedot helpommin. Ohjelmiston käyttökokemus paranee, kun tieto löytyy nopeasti ja siirtymät järjestelmien välillä ovat sujuvia, Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen toteaa.

eGate ja Congrid ovat käteviä käyttää työmaalla, koska ne toimivat tietokoneen näytön lisäksi myös älypuhelimissa ja tableteissa. Tieto siirtyy langattomasti, ja lukemia voi seurata myös työtilojen infonäytöiltä esimerkiksi työmaakokouksissa tai suunnittelupalavereissa.

eGate, Congrid ja Cramo ovat aloittamassa olosuhdemittauksen sekä laadun ja turvallisuuden hallinnan yhteistyön Suomen lisäksi Ruotsissa. Cramon asiakkaat ovat Ruotsissa jo testanneet eGate-mittausjärjestelmää, ja palvelupakettiin on tarkoitus lisätä Congrid-ohjelmisto.

– Tavoitteenamme on monistaa Suomen malli Ruotsissa, jossa Cramo toimii laajasti ja Congridilla on myös toimintaa. Ensimmäiset eGate-mittalaitteet on jo toimitettu Ruotsiin, eGate Smart Building Innovationin toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi kertoo.

Olosuhdetieto osaksi Congridin laatutarkastusta

Cramo Finlandin olosuhdehallinnan asiantuntija Mika Aalto sanoo eGate-mittauksen soveltuvan hyvin Congrid-ohjelmistoon ja Cramon olosuhdehallinnan palvelupakettiin. Integroinnissa eGate-järjestelmän keräämä reaaliaikainen data voidaan nyt liittää osaksi Congridin seuranta- ja analysointijärjestelmää. Cramo on tarjonnut asiakkailleen eGate-mittausjärjestelmän palveluja jo parin vuoden ajan. Cramon eGate-palveluihin liittyy mittaamistarpeen kartoitus ja suunnittelu sekä asennus. Lisäksi Cramon olosuhdehallinnan pakettiin, Cramo Suojaan, kuuluvat muun muassa sääsuojat, varastointihallit, kalusto rakenteiden lämmitykseen ja kuivaukseen, erilaiset laadunvalvontamittaukset sekä pölyhallintaan liittyvät menetelmät.

Monilla Cramon asiakkailla on käytössään myös Congrid. Aalto toteaa, että järjestelmien yhteensopivuus on iso asia reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa.

– Nyt sekä eGaten että manuaalimittausten eli porareikä- ja näytepalamittausten mittatulokset on helppo saada samaan näkymään Congridissa. Näin saatavilla ovat viimeisimmät reaaliaikaiset mittaustulokset ja samalla tiedonsiirto nopeutuu ja helpottuu. Tilannetta on kätevä seurata esimerkiksi työmaakokouksissa.  eGaten reaaliaikainen mittaus nopeuttaa esimerkiksi lisälämmityksen aloittamista, jos olosuhteet eivät ole tavoitteessa, ja lukemissa on poikkeamia. Tämä nopeuttaa reagointia vallitsevaan olosuhteeseen ja nopeuttaa päätöksentekoa, Aalto miettii.

Congridin Timo Makkonen korostaa, että olosuhdetieto voi olla kriittistä tietyissä työvaiheissa, kuten betonin kuivumisen seurannassa.

– Kun olosuhdetieto on saatavilla, tieto voidaan lisätä esimerkiksi osaksi laatutarkastusta. Käyttäjät ovat ottaneet lämpimästi vastaan tiedon järjestelmien yhdistämisestä, Makkonen sanoo.

eGate-palvelu yksin tai integroituna

eGate Smart Building Innovationin Jarkko Haukijärvi on vakuuttunut, että rakennustyömaiden ammattilaiset toivovat digitaalisilta työkaluilta ja IoT:ta hyödyntäviltä ratkaisuilta juuri työn sujuvuuden parantamista. Kun olosuhdehallinnan mittaustulokset näkyvät saman sovelluksen kautta reaaliaikaisesti, saadaan kokonaistilanne helposti käyttöön joko suoraan eGatesta tai Congridin linkin kautta. eGate-palvelun ja Congrid-ohjelmiston yhteistyön avulla rakentajia voidaan palvella aiempaa monipuolisemmin.

– eGaten rooli työmaan kosteuden, lämmön ja myös esimerkiksi pölyjen mittaamisessa on muuttumaton riippumatta siitä, mitä kautta käyttäjä palvelua käyttää. Eli hyödynnetäänkö olosuhdedataa, olosuhderaportteja sekä olosuhteisiin liittyviä hälytyksiä ja ilmoituksia Congridin kautta vai suoraan eGate-palvelussa. Vuosi sitten voimaan tullut kvartsipölyasetus syöpävaarallisten partikkelien mittauksesta ja raportoinnista teki eGaten pölynmittauksesta helposti toteutettavan tavan työturvallisuuden varmistamiseen, Haukijärvi kertoo.

eGate tehostaa suunnittelua

Rakentamiseen liittyy monia riskikohtia, joita valvotaan lakien ja asetusten, kuten kvartsipölyasetuksen, avulla. Viranomaisvalvonta pyrkii ehkäisemään rakennusvirheitä ja tukemaan käytäntöjä, joilla edistetään hyvää rakennustapaa. Älykäs, reaaliaikainen mittaus ja datansiirto helpottavat rakentamisen määräystenmukaista olosuhteiden hallintaa ja seurantaa. IoT-pohjainen eGate-mittausjärjestelmä mahdollistaa viiden tärkeimmän parametrin eli lämpötilan, kosteuden, betonin kuivumisen ja pölyn sekä paine-erojen mittaamisen sekä tulosten analysoinnin ja raportoinnin helposti ja luotettavasti. eGate 2.0 versiossa on mukana myös betonin kuivumista ennustava toiminto.

Haukijärvi toteaa, että eGate-järjestelmän kautta on jo kerätty massiivinen määrä big dataa, joka auttaa rakentajia tulevien kohteiden suunnittelussa. Toiminnan tehostuminen näkyy laadun varmistuksen lisäksi energiansäästönä, kun toimenpiteitä voidaan ennakoida ja pysyä näin projektien aikatauluissa.

– Merkittävä rakentamisen laatuun vaikuttava riskitekijä on betonirakenteiden kosteudenhallinta. Rakentaja sitoutuukin jo rakennuslupavaiheessa huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista. eGate-olosuhdehallintapalvelu tekee mahdolliseksi myös rakennuksen koko elinkaaren aikaisen seurannan rakenteista ja ilmasta, Haukijärvi toteaa.

Yhteistyö rakennusalan ammattilaisten tueksi

Haukijärvi kertoo eGate-Cramo-Congrid-yhteistyössä yhdistyvän monta rakennusalan arkeen ja laadunvalvontaan liittyvää elementtiä. Kokonaisvaltainen olosuhdevalvonta ja laatutyön johtaminen säästää aikaa työmailla ja lisää raportoinnin tehokkuutta.

– Yhteistyön tavoitteena on mahdollisimman paljon auttaa haastavissa olosuhteissa rakennustyömailla toimivien ammattilaisten työskentelyä, Jarkko Haukijärvi tiivistää.