eGaten raportointi-ominaisuudet laajentuvat: eGate 2.0

Share:

Marraskuun aikana saamme valmiiksi laajennetun Raportointi-ominaisuuden eGate Smart Building Innovation -järjestelmään. Jatkossa eGate raportointi mahdollistaa muun muassa:

  • Nykyistä laajemman Excel- raportin muodostamisen halutuista mittauspisteistä ja halutulta ajanjaksolta (esimerkiksi koko työmaan ajalta kaikkien mittauspisteiden osalta)
  • Visuaalisen Koontiraportin jossa työmaan/ kohteen / rakennuksen mittaustulosten viikko-keskiarvot ja näistä muodostetut graafit.

Excel-raportti mahdollistaa mittausdatan tarkan analysoinnin, tulosten tallentamisen ja raportoinnin.

Koontiraportti on erinomainen työkalu muun muassa työmaakokouksiin: Olosuhteet ja niiden kehittyminen työmaan eri vaiheissa voidaan helposti käydä läpi sekä viikon keskiarvojen että graafien avulla.

Koontiraporttia voi tarkastella web-selaimessa tai sen voi halutessaan tallentaa PDF:ksi.

eGaten ominaisuuksia kehitetään palvelemaan muun muassa rakennuttajia, rakentajia ja rakennusten omistajia joiden tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää terveitä ja sisäilmasto-olosuhteiltaan laadukkaita rakennuksia. 

Pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että rakennuksen käyttäjän eli ”ihmisen olosuhteet” varmistetaan aikaisempaa paremmin rakennuksen koko elinkaaren aikana. Laadukkaampi rakentaminen johtaa olosuhteiltaan laadukkaampiin rakennuksiin ja olosuhteiden jatkuva monitorointi rakennuksen elinkaaren aikana mahdollistaa ongelmien (esim. kosteus) poistamisen tai havaitsemisen ajoissa. Kertynyttä dataa analysoimalla voidaan edelleen vähentää olosuhteita heikentäviä tekijöitä suunnittelupöydältä toteutukseen. 

Useat rakennuttajat ja monet merkittävimmistä rakentajista ovat syksyyn 2018 mennessä ottaneet eGate järjestelmän käyttöön. Luotettavuus, läpinäkyvyys, erittäin tarkka mittaustarkkuus sekä palvelun helppo käytettävyys ovat saaneet käyttäjiltä positiivista palautetta. Asiakkailta saadun palautteen pohjalta jatkamme eGate-palvelun kehittämistä yhdessä alan parhaiden toimijoiden kanssa.

Katso lisää:
www.puhtaudenhallinta.fi/uutiset/egate-olosuhdevalvonta-mukana-srvn-keski-suomen-sairaala-nova-projektissa/
www.puhtaudenhallinta.fi/wp-content/uploads/2018/08/eGate_tuotekortti.pdf
www.puhtaudenhallinta.fi/olosuhdevalvonta/

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
044-5833410
jarkko.haukijarvi@e-gate.fi