eGate mukana OYS-TTR projektissa

Share:

eGate osallistuu OYS-TTR projek­tiin kuulu­vaan RAKLIn kehitys­klinik­kaan, jossa hae­taan ratkai­suja turval­lisen ja terveel­lisen rakenta­misen palvelu­kokonai­suuteen Pohjois-Pohjan­maan sairaan­hoito­piirin sairaaloissa.

Katso lisää:

Lisätiedot:
Jarkko Haukijärvi
jarkko.haukijarvi@e-gate.fi
044-5833410